Raport z realizacji badania

Publikujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. ,,Ocena skuteczności i trafności wsparcia realizowanego na rzecz społeczności romskiej oraz efektów działań podejmowanych w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 1.3.1 POKL2.63 MB20/12/2018, 13:50.”, które zostało zrealizowane na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Badanie przeprowadziła  firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. w okresie wrzesień-grudzień 2015 r.

Celem badania była:

  1. Ocena efektów projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 1.3.1 pod kątem ich wpływu na osiągnięcie celów i wskaźnika określonego dla Poddziałania,
  2. Ocena skuteczności i trafności działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji członków społeczności romskiej w kontekście wyników ewaluacji śródokresowej oraz mając na uwadze planowanie wsparcia dla tej grupy w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020.

Podstawą metodologii były:

  1. Wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu, pełnomocnikami wojewodów ds. mniejszości,
  2. Wywiady telefoniczne (TDI) – z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Poddziałania, przedstawicielami instytucji reprezentujących Romów, przedstawicielami instytucji działających na rzecz społeczności romskiej,
  3. Ankiety PAPI- z Romami, którzy korzystali ze wsparcia w ramach projektów,
  4. Ankiety CAWI- skierowane do realizatorów projektów zakończonych, uczestników projektów nie będących Romami (pracowników instytucji działających na rzecz członków społeczności romskiej),
  5. Studia przypadku.

Raport został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do lektury!

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.