DANE DLA OPERATORÓW

OFERTY HURTOWE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rynek telekomunikacyjny udostępnia listę ofert hurtowych przekazanych przez Beneficjentów działania 1.1 POPC.

xlsx

xlsx

 


MATERIAŁY Z WARSZTATÓW DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.1 POPC ORAZ OPERATORÓW KORZYSTAJĄCYCH

28 kwietnia 2021 r. w ramach cyklu warsztatów dla beneficjentów działania 1.1 POPC oraz operatorów korzystających z sieci POPC, odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Głównym tematem warsztatów była problematyka przyłączy telekomunikacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z trzeciego spotkania.

pdf

pdf

pdf

24 marca 2021 odbyły się kolejne warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC oraz operatorów korzystających z Sieci POPC. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z drugiego spotkania.

pdf

pdf

27.01.2021 odbyły się warsztaty dla Działania 1.1 POPC „Współpraca z potencjalnymi operatorami korzystającymi w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w sieci POPC”. Kolejna edycja warsztatów planowana jest na 10 marca, podczas której będzie kontynuowana dyskusja. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z pierwszego spotkania.

pdf

pdf

pdf

pdf

 


PUNKTY ADRESOWE REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 POPC

W odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące z rynku telekomunikacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) udostępniło dane dotyczące punktów adresowych (PA) wybranych przez beneficjentów działania 1.1 POPC, które w ramach realizowanych przez nich projektów zostaną objęte zasięgiem sieci szerokopasmowej NGA. Udostępnione PA są zgodne z tymi które prezentowane są przez Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).

Udostępnione PA posiadają dwa statusy:

„W realizacji” – jest to PA, który został zadeklarowany przez beneficjenta do realizacji w projekcie i na chwilę obecną jest w procesie inwestycyjnym co oznacza że może być zarówno w trakcie opracowywania koncepcji technicznej, jak i w fazie projektowej lub w trakcie budowy. Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie beneficjent może na etapie realizacji projektu wymienić cześć zadeklarowanych wcześniej PA na inne wskazane przez CPPC w konkursie. Może to oznaczać, że niektóre PA z tym statusem ostatecznie nie zostaną objęte zasięgiem w ramach projektu.

„Wykonane” – oznacza PA który został już objęty zasięgiem sieci zgodnie z wymaganiami technicznymi.

CPPC zastrzega, że dane publikowane są w oparciu o raporty składane przez beneficjentów działania 1.1 POPC. Dane są do pobrania w formacie csv i aktualizowane co 6 miesięcy.

pdf

Infrastruktura realizowana jest w oparciu o „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC”. Dokument ten określa specyfikację techniczną oraz zobowiązania w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowej wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych. Wymagania stanowią integralną część umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a beneficjentami wyłonionymi w konkursie.

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.