Etapy prowadzenia projektów

Grafika przedstawiająca spotkanie biznesowe

Prowadzenie projektów

Etapy realizacji projektów

1

Poszukiwanie źródeł finansowania


Dofinansowanie można uzyskać na dwa sposoby. Wnioskodawca dopasowuje:
• swój pomysł na projekt do ogłoszonego konkursu,
• profil firmy pod konkurs i wymyśla odpowiedni projekt.
Więcej informacji o dotacjach znajdą Państwo w Wyszukiwarce Dotacji.

2

Podpisanie umowy


Gdy wnioskodawca staje się beneficjentem, podpisuje umowę. W niej znajdują się:
• zobowiązanie i uprawnienia beneficjenta,
• harmonogram realizacji projektu i jego budżet.

3

Kwalifikowalność wydatków


Dofinansowanie obejmuje tylko część wydatków beneficjenta. Wydatki dzielą się na:
• koszty kwalifikowane – ujęte w katalogu, podlegają dofinansowaniu,
• koszty niekwalifikowane – ponoszone ze środków własnych, a nie publicznych.

4

Baza konkurencyjności


Baza to portal internetowy, który publikuje oferty beneficjentów zobowiązanych do przestrzegania zasady konkurencyjności. Opisują ją Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

5

Kontrola projektu


Projekt poddawany jest kontroli podczas jego trwania i po zakończeniu. Typowa kontrola to:
• weryfikacja wniosków o płatność,
• kontrola w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta,
autokontrola prowadzona przez beneficjenta.

6

Sprawozdawczość i rozliczenie


Sprawozdania informują o postępie w realizacji projektu. Beneficjent składa je minimum raz na 3 miesiące instytucji, która udzieliła mu wsparcia, za pomocą specjalnego Centralnego systemu teleinformatycznego (CTS).

7

Promocja i oznakowanie


W ramach promocji beneficjent informuje o dofinansowaniu. Obowiązkowo też umieszcza: 
• znak Funduszy Europejskich z nazwą programu,
• znak Uni Europejskiej z nazwą funduszu.

8

Trwałość projektu


Standardowo okres trwałości projektu wynosi 5 lat i dotyczy środków trwałych, budowanych obiektów i inwestycji oraz zatrudnionych pracowników. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest krótszy - trwa 3 lata.
autokontrola prowadzona przez beneficjenta.

Zadaj pytanie

Nieprawidłowe dane
Dodaj opis zdarzenia
Nieprawidłowe dane
Podaj swój adres e-mail.
Nieprawidłowe dane
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.