Wyniki naborów wniosków

 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 5/1.3.1 POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 
*) WWPE informuje, że określona w Planie Działania na rok 2012 kwota alokacji przeznaczona na konkurs nr 5/1.3.1 POKL w wysokości 20 mln zł została wyczerpana. Jednakże ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 na lata 2007-2013 nie została przekroczona. Z uwagi na dostępną kwotę alokacji, WWPE uzyskała zgodę, by środki pozostałe z konkursu nr 2/1.3.1 PWP POKL zostały przesunięte na projekty rekomendowane do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej KOP, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 5/1.3.1 POKL.

 
**) WWPE informuje, że ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 PO KL na lata 2007-2013 w wysokości 22 mln euro, w związku z podpisaniem Aneksu nr 8 do Porozumienia między WWPE (IP2) a MPiPS (IP), została zwiększona do kwoty 22,6 mln euro, umożliwiając przyznanie dofinansowania projektom znajdującym się na listach rezerwowych.
 
 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 2/1.3.1 PWP POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 
 
 
 
 

 
Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 1/1.3.1 PWP POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.