Program Polska Cyfrowa IV OŚ

PO Pomoc Techniczna

 

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA REALIZUJE PROJEKTY DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:


1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w 2021r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC.

Całkowita wartość projektu: 10 414 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 8 813 368,20 PLN.

2. „Zapewnienie wsparcia IT dla CPPC we wdrażaniu POPC w 2021r.”

Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury oraz usług IT niezbędnych do wsparcia realizacji POPC.

Całkowita wartość projektu: 2 702 500,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 287 125,75 PLN.

3. „Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego efektów realizacji I, II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem projektu jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego przez firmę zewnętrzną, którego celem jest ocena efektów realizacji I, II i III osi priorytetowej POPC w kontekście osiągnięcia przyjętych celów szczegółowych. Badanie jest zgodne z zapisami Planu Ewaluacji POPC na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 690 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 583 947,00 PLN.

4. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2021r. realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach PO PC jest: zapewnienie społeczeństwu informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach POPC, zapewnienie szerokiej akceptacji społecznej dla działań realizowanych w ramach POPC, popularyzacja rozwiązań cyfrowych i upowszechnienie ich wykorzystania, aktywizacja potencjalnych beneficjentów przyszłej perspektywy finansowej w ubieganiu się o wsparcie z Funduszy Europejskich.

Całkowita wartość projektu: 1 738 500,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 471 292,55 PLN.

5. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2021r.”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w 2021 r. jest wzmocnienie ich kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Całkowita wartość projektu: 10 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 8 462,00 PLN.

 


1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w 2020r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC. Całkowita wartość projektu: 8 586 132,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 7 266 443,51 PLN.

2. „Zapewnienie wsparcia IT dla CPPC we wdrażaniu POPC w 2020r.”

Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury oraz usług IT niezbędnych do wsparcia realizacji POPC.

Całkowita wartość projektu: 1 997 608,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 690 575,65 PLN.

3. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2020r. realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach PO PC jest: aktywizacja potencjalnych beneficjentów POPC w ubieganiu się o wsparcie z Funduszy Europejskich, zapewnienie społeczeństwu informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w  ramach POPC, zapewnienie szerokiej akceptacji społecznej dla działań realizowanych w ramach POPC, popularyzacja rozwiązań cyfrowych i upowszechnienie ich wykorzystania. Całkowita wartość projektu: 381 560,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  322 914,22 PLN.

4. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2020r.”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w 2020 r. jest wzmocnienie ich kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Całkowita wartość projektu: 18 700,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 15 823,94 PLN.

 


1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w 2019r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC. Całkowita wartość projektu: 11 472 610,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 9 709 269,84 PLN.

2. „Zapewnienie wsparcia IT dla CPPC we wdrażaniu POPC w 2019r.”

Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego środowiska informatycznego oraz wsparciu bieżącej działalności pracowników w ramach realizacji POPC. Całkowita wartość projektu: 1 796 785,56 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 520 619,61 PLN.

3. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2019r. realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach PO PC jest: aktywizacja potencjalnych beneficjentów POPC w ubieganiu się o wsparcie z Funduszy Europejskich, zapewnienie społeczeństwu informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach POPC, zapewnienie szerokiej akceptacji społecznej dla działań realizowanych w ramach POPC, popularyzacja rozwiązań cyfrowych i upowszechnienie ich wykorzystania. Całkowita wartość projektu: 1 315 500,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 113 307,65 PLN.

4. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2019r.”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w 2019 r. jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Całkowita wartość projektu: 58 390,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 49 409,61 PLN.

 1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w 2018r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC. Całkowita wartość projektu: 8 516 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 7 207 090,80 PLN.

2. „Zapewnienie wsparcia IT dla CPPC we wdrażaniu POPC w 2018r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu realizacji POPC poprzez rozbudowę/modernizację infrastruktury serwerowej na potrzeby Instytucji. Całkowita wartość projektu: 2 210 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 870 323,00 PLN.

3. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2018r. realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach POPC jest wykorzystanie środków POPC dla rozwoju rozwiązań cyfrowych i upowszechnienia ich wykorzystania. Całkowita wartość projektu: 2 144 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 814 467,20 PLN.

4. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2018r.

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w 2018 r. jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów. Całkowita wartość projektu: 400 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 338 480,00 PLN.


 1. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w 2017r.”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC. Całkowita wartość projektu: 4 796 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 4 058 854,80 PLN.

2.„Wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2017r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu realizacji POPC poprzez rozbudowę/modernizację infrastruktury serwerowej na potrzeby Instytucji. Całkowita wartość projektu: 116 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 98 170,80 PLN.

3. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2017r. realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach POPC jest wykorzystanie środków POPC dla rozwoju rozwiązań cyfrowych i upowszechnienia ich wykorzystania. Całkowita wartość projektu: 340 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 287 742 PLN.

4. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2017r.”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w 2017 r. jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów. Całkowita wartość projektu: 110 000,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 93 082,00 PLN.

5. „Wsparcie wdrażania Programu operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2015-2016 przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu realizacji POPC poprzez budowę systemu informatycznego na potrzeby Instytucji.Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 536 156,43 zł. 

6. „Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2015-2016 realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach POPC jest wykorzystanie środków z POPC dla rozwoju rozwiązań cyfrowych i upowszechnienia ich wykorzystania. Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 629 837,33 zł. Wartość całego projektu wynosi 1 925 838,75 zł.

7. „Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w latach 2015-2016”

Celem szkoleń dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach POPC w latach 2015-2016 jest wzmocnienie kompetencji beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 423 100,00 zł. Wartość całego projektu wynosi 500 000,00 zł.

 8. „Zapewnienie wsparcia CPPC we wdrażaniu POPC w latach 2015-2016”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania a także skuteczna kontrola i kompetentna ocena projektów w ramach realizowanych działań POPC. Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 8 869 715,28 zł. Wartość całego projektu wynosi 10 480 580,51 zł.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.