Nabór wniosków

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE ogłasza zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanierealizacji projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet 1: Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3: Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z powodu wyczerpania środków finansowych zostanie zakończony z dniem 30 grudnia 2013 roku.

 Wnioski, które wpłyną po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.