Nabór wniosków POPC 1.1 drugi konkurs

Udostępnienie dodatkowych białych punktów adresowych beneficjentom II konkursu w ramach działania 1.1 POPC (aktualizacja z dn. 05.03.2020 r.)

Informujemy, że na obszarach objętych realizacją projektów wyłonionych w II naborze dla działania 1.1 POPC pojawiły się dodatkowe białe punkty adresowe.  Aktualizacja listy wynika m.in. z zakończenia ochrony okresu trwałości dla projektów z technologią radiową realizowanych w ramach działania 8.4 POIG  oraz rozwiązania umów zawartych w wyniku I naboru dla działania 1.1 POPC.

Udostępnione białe punkty adresowe stanowią uzupełnienie listy punktów wskazanych w dokumentacji konkursowej i traktowane są jako dodatkowe punkty adresowe, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane do wykonania minimalnego zobowiązania pokryciowego (lista białych punktów podstawowych pozostaje niezmieniona).  W przypadku chęci wymiany dodatkowych punktów adresowych w ramach dozwolonego limitu,  Beneficjenci w wyniku aktualizacji, mają możliwość wskazania adresów udostępnionych w dniu dzisiejszym.

LP ID_OBSZARU NAZWA_OBSZARU WOJEWÓDZTWO PLIK DO POBRANIA
1 3.1.10.15.16 ŁÓDZKI i Łódź ŁÓDZKIE pobierz
2 3.1.10.17a PIOTRKOWSKI część A ŁÓDZKIE pobierz
3 3.1.10.18 SIERADZKI ŁÓDZKIE pobierz
4 3.1.10.19 SKIERNIEWICKI ŁÓDZKIE pobierz
5 3.1.14.25 CIECHANOWSKI MAZOWIECKIE pobierz
6 3.1.14.29.28 WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA MAZOWIECKIE pobierz
7 3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE pobierz
8 3.1.14.71 SIEDLECKI MAZOWIECKIE pobierz
9 3.2.12.20b KRAKOWSKI część B MAŁOPOLSKIE pobierz
10 3.2.12.22a NOWOSĄDECKI część A MAŁOPOLSKIE pobierz
11 3.2.12.22b NOWOSĄDECKI część B MAŁOPOLSKIE pobierz
12 3.2.12.69 NOWOTARSKI MAŁOPOLSKIE pobierz
13 3.2.24.44a BIELSKI część A ŚLĄSKIE pobierz
14 3.2.24.44b BIELSKI część B ŚLĄSKIE pobierz
15 3.2.24.45.47 BYTOMSKI i GLIWICKI ŚLĄSKIE pobierz
16 3.3.18.33a KROŚNIEŃSKI część A PODKARPACKIE pobierz
17 3.3.18.33b KROŚNIEŃSKI część B PODKARPACKIE pobierz
18 3.3.18.34 PRZEMYSKI PODKARPACKIE pobierz
19 3.3.18.35a RZESZOWSKI część A PODKARPACKIE pobierz
20 3.3.18.35b RZESZOWSKI część B PODKARPACKIE pobierz
21 3.3.20.37 BIAŁOSTOCKI PODLASKIE pobierz
22 3.3.20.38 ŁOMŻYŃSKI PODLASKIE pobierz
23 3.3.20.39 SUWALSKI PODLASKIE pobierz
24 3.3.26.52a KIELECKI część A ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
25 3.3.26.52b KIELECKI część B ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
26 3.3.26.53a SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
27 3.3.26.53b SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B ŚWIĘTOKRZYSKIE pobierz
28 3.4.08.13 GORZOWSKI LUBUSKIE pobierz
29 3.4.08.14 ZIELONOGÓRSKI LUBUSKIE pobierz
30 3.4.30.57 KALISKI WIELKOPOLSKIE pobierz
31 3.4.30.58 KONIŃSKI WIELKOPOLSKIE pobierz
32 3.4.30.59 LESZCZYŃSKI WIELKOPOLSKIE pobierz
33 3.4.30.60 PILSKI WIELKOPOLSKIE pobierz
34 3.4.30.61.62 POZNAŃSKI i POZNAŃ WIELKOPOLSKIE pobierz
35 3.4.32.64a SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
36 3.4.32.64b SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
37 3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
38 3.4.32.66b SZCZECIŃSKI część B ZACHODNIOPOMORSKIE pobierz
39 3.5.02.01 JELENIOGÓRSKI DOLNOŚLĄSKIE pobierz
40 3.5.02.04.05 WROCŁAWSKI i WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE pobierz
41 3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
42 3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
43 3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI KUJAWSKO-POMORSKIE pobierz
44 3.6.22.40.43 GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI POMORSKIE pobierz
45 3.6.22.41 SŁUPSKI POMORSKIE pobierz
46 3.6.22.42 STAROGARDZKI POMORSKIE pobierz
47 3.6.22.72 CHOJNICKI POMORSKIE pobierz
48 3.6.28.54 ELBLĄSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz
49 3.6.28.55 EŁCKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz
50 3.6.28.56 OLSZTYŃSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE pobierz

 

Podsumowanie naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, że zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC.

Łączna wartość maksymalnego dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących zasięg całego kraju wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych. Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania projekty na 59 obszarach konkursowych co stanowi ponad 74% wszystkich udostępnionych obszarów. W wyniku odstąpienia firmy NETIA S.A od podpisania umów o dofinansowanie, oraz w wyniku rozpatrzenia protestu na obszarze Ciechanowskim, spośród 67 obszarów konkursowych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania projekty na 53 obszarach konkursowych co stanowi ponad 67% wszystkich udostępnionych obszarów. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 982 067 431,26 złotych. Przedmiotowa kwota stanowi ponad 66% alokacjidostępnej dla drugiego konkursu.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 53 zwycięskich obszarach wynosi 1 216 353, tj. ponad 169% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla wybranych 53 obszarów (tj. 716 324) oraz blisko 119% minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj. 1 016 517). Jednocześnie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku I i II naboru zadeklarowana liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem niemal  dwukrotnie przewyższa wskaźnik określony w  Programie Operacyjnym.

Dodatkowo w projektach wyłonionych do dofinansowania zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 6803 punktów adresowych dedykowanych placówkom oświatowym, gdzie funkcjonuje łącznie 9975 placówek.

Zaktualizowana lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem zaktualizowanych danych projektów rekomendowanych do dofinansowania, wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących, które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej, a także zestawienie obszarów na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy, jak również lista podpisanych umów o dofinansowanie znajdują się poniżej.


pdf341.79 KB10/09/2018, 14:56Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania

pdf242.93 KB10/09/2018, 14:57Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach II naboru dla działania 1.1 POPC

MapaMapa

Szczegółowe mapy obszarów, na które przyznano dofinansowanie:

LP.ID OBSZARUNAZWA OBSZARU
1 3.3.20.37 BIAŁOSTOCKI
2 3.2.24.44a BIELSKI część A
3 3.2.24.44b BIELSKI część B
4 3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI
5 3.2.24.45.47 BYTOMSKI i GLIWICKI
6 3.6.22.72 CHOJNICKI
7 3.1.14.25 CIECHANOWSKI
8 3.6.28.54 ELBLĄSKI
9 3.6.28.55 EŁCKI
10 3.6.22.40.43 GDAŃSKI i TRÓJMIEJSKI
11 3.4.08.13 GORZOWSKI
12 3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI
13 3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI
14 3.5.02.01 JELENIOGÓRSKI
15 3.4.30.57 KALISKI
16 3.2.24.48.51 KATOWICKI i TYSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
17 3.3.26.52a KIELECKI część A
18 3.3.26.52b KIELECKI część B
19 3.4.30.58 KONIŃSKI
20 3.2.12.20a.21 KRAKOWSKI część A i Kraków
21 3.2.12.20b KRAKOWSKI część B
22 3.3.18.33a KROŚNIEŃSKI część A
23 3.3.18.33b KROŚNIEŃSKI część B
24 3.5.02.02 LEGNICKO-GŁOGOWSKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
25 3.4.30.59 LESZCZYŃSKI
26 3.3.06.11a LUBELSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
27 3.3.20.38 ŁOMŻYŃSKI
28 3.1.10.15.16 ŁÓDZKI i Łódź
29 3.2.12.22a NOWOSĄDECKI część A
30 3.2.12.22b NOWOSĄDECKI część B
31 3.2.12.69 NOWOTARSKI
32 3.5.16.31 NYSKI
33 3.6.28.56 OLSZTYŃSKI
34 3.5.16.32 OPOLSKI
35 3.4.30.60 PILSKI
36 3.1.10.17a PIOTRKOWSKI część A
37 3.4.30.61.62 POZNAŃSKI i POZNAŃ
38 3.3.18.34 PRZEMYSKI
39 3.2.24.49 RYBNICKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
40 3.3.18.35a RZESZOWSKI część A
41 3.3.18.35b RZESZOWSKI część B
42 3.3.26.53a SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A
43 3.3.26.53b SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B
44 3.1.14.71 SIEDLECKI
45 3.1.10.18 SIERADZKI
46 3.1.10.19 SKIERNIEWICKI
47 3.6.22.41 SŁUPSKI
48 3.2.24.50 SOSNOWIECKI – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
49 3.6.22.42 STAROGARDZKI
50 3.3.20.39 SUWALSKI
51 3.4.32.64a SZCZECINECKO-PYRZYCKI część A
52 3.4.32.64b SZCZECINECKO-PYRZYCKI część B
53 3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN
54 3.4.32.66b SZCZECIŃSKI część B
55 3.5.02.03a WAŁBRZYSKI część A – Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy
56 3.1.14.29.28 WARSZAWSKI WSCHODNI i WARSZAWA
57 3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI
58 3.5.02.04.05 WROCŁAWSKI i WROCŁAW
59 3.4.08.14 ZIELONOGÓRSKI

Aktualizacja wyników oceny projektów 1.1 POPC – zmiana w obszarze Ciechanowskim

pdf341.79 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-08-31.

pdf338.98 KB10/09/2018, 14:56  – aktualizacja z dnia 2017-08-01.


W związku z odstąpieniem od podpisania umów na kolejnych 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania zostaje zaktualizowana.

pdf338.97 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-07-13


Aktualizacja wyników oceny projektów 1.1 POPC – zmiana w obszarze Bielskim A

pdf57.3 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-06-21.


W związku z odstąpieniem od podpisania umów na 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania zostaje zaktualizowana.

pdf57.31 KB10/09/2018, 14:56 – aktualizacja z dnia 2017-06-06.

30 września 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.w terminie wynikającym z komunikatu.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 9 stycznia 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.   Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Aktualizacja z dnia 13.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie §13 pkt. 3 Regulaminu konkursu uprzejmie informuje, iż ze względu na dokonaną w dniu 9.12.2016 r. aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 3 lutego 2017 r. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do dokonanej aktualizacji dokumentacji konkursowej zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu oraz metody składania wniosków o dofinansowanie:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 3 lutego 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 3 lutego 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0101.cppc.gov.pl/

Aktualizacja z dnia 27.01.2017r.

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie naboru w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie aplikacji konkursowych do dnia 17 lutego 2017 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 17 lutego 2017 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0101.cppc.gov.pl/.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.