Nabór wniosków POPC 1.1 Publiczny internet dla każdego

 

14.05.2020 r.

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego”

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w dniu 10 mają 2021 r. zakończyła proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. W okresie od 9 stycznia do 10 maja 2021 r. podpisano 21 kolejnych umów o dofinansowanie, w sumie w ramach naboru podpisano 118 umów.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach 21 projektów wynosi 1 351 728,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów w 21 projektach wynosi 262.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

 

12.01.2020 r.

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach konkursu Publiczny internet dla każdego

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podpisało 97 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. Nabór wniosków rozpoczął się 7 września 2019 r. i trwał do 30 czerwca 2020 r. W okresie od 02 listopada do 08 stycznia 2021 r. podpisano 57 kolejnych umów o dofinansowanie.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach 57 projektów wynosi 3 668 976,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów w 57 projektach wynosi 726.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

 

15.12.2020 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach konkursu Publiczny internet dla każdego

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15.12.2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I Osi priorytetowej.

W rezultacie przeprowadzonych ocen 129 projektów uzyskało pozytywny wynik.

Wartość przyznanego dofinansowania dla wyłonionych projektów wynosi 7 981 632,00 zł* (wskazana kwota nie uwzględnia dofinansowania dla projektów, które zostały wycofane przez wnioskodawców). Przedmiotowa kwota stanowi 79,82 % alokacji dostępnej dla konkursu Publiczny internet dla każdego.

Wszystkim Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

pdf

 

05.11.2020 r.

Podpisanie umów w ramach konkursu Publiczny internet dla każdego

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podpisało 40 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. Nabór wniosków rozpoczął się 7 września 2019 r. i trwał do 30 czerwca 2020 r. W okresie od 22 września do 04 listopada 2020 r. podpisano 28 kolejnych umów o dofinansowanie.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach 28 projektów wynosi 1 802 304,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów w 28 projektach wynosi 358.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

pdf

28 Lutego 2020 r.

Podpisanie umów w ramach konkursu Publiczny internet dla każdego

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa podpisało 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej.
Nabór wniosków został rozpoczęty 7 września 2019 r. i trwał do 30 czerwca 2020 r. W dniu 16 lipca 2020 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach projektów wynosi 772 416,00 złotych.

Łączna liczba planowanych do utworzenia publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów wynosi 204.

Poniżej prezentujemy listę Gmin, które uzyskały dofinansowanie wraz z wartością dofinansowania i planowaną liczbą publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów.

Gminom serdecznie gratulujemy!

pdf

pdf

07 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Publiczny internet dla każdego

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej – hotspotów.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kwoty dofinansowania, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kwoty dofinansowania Projektu. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 20 % dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) oraz 15 % dla regionów słabiej rozwiniętych.   

Maksymalna kwota dofinansowania: 64 368,00 PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: gminy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). 

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa. Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 07 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

UWAGA:Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Aktualizacja z dnia 01.04.2020 r.

W związku z obecną nadzwyczajną sytuacją w kraju, a także w związku z niskim udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego w aplikowaniu o środki w ramach konkursu na Publiczny Internet Dla Każdego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o ograniczeniu alokacji na konkurs Publiczny Internet Dla Każdego do wysokości 10 mln PLN.

W związku z powyższym treść Ogłoszenia o naborze dotycząca budżetu i poziomu dofinansowania otrzymuje poniższe brzmienie.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa. Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

 

ciag logotypow

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.