III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Patronat honorowy nad konkursem objęła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ideą konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami.

Projekt do konkursu może zgłosić:

  • Realizator projektu (beneficjent);
  • Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Nagrodami w konkursie są:

1) statuetka i dyplom,

oraz

2) nagrody rzeczowe:

  • dla laureata (I miejsce): zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 zł;
  • dla wyróżnionego (II miejsce): laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej wartości 4000 zł;
  • dla wyróżnionego (III miejsce): laptop o maksymalnej wartości 3000 zł.

Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno-promocyjnym przygotowanym przez organizatora we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zgłoszenia projektów prosimy przesyłać do 27 kwietnia 2015 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
Z dopiskiem – Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013, III edycja – 2015″.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w regulaminie dostępnym na stronie: http://www.kiw-pokl.org.pl

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.