II Oś POPC E-administracja i otwarty rząd

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-015/20 (tryb pozakonkursowy) dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny projekt pn.: „SYSTEM DEWELOPERSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO (SYSTEM DFG)”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 29 983 182,04 zł

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I i II rundy naboru o nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” podpisano umowy o dofinansowanie dla projektów:

xlsx

Podsumowując: ocenie merytorycznej podlegało 27 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 8 662 754,09 PLN.

pdf

pdf

Podsumowując: w ramach I rundy wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, z czego 15 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 15 595 583,80 PLN.

Jednocześnie IOK informuje, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy alokacji w I rundzie z kwoty 14 477 136,09 PLN do kwoty 15 595 583,80 PLN.

pdf

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-016/20 ogłoszonego dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych podpisano:

  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0130/21-00 z Beneficjentem – Centrum e-Zdrowie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 17 163 989,70 PLN.

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-016/20 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór ten został przeprowadzony w trybie nadzwyczajnym.

Projekty wybrany do dofinansowania:

  • Centrum e-Zdrowia projekt pn.: „EWP – BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 17 163 989,70

pdf

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące realizacji projektów zgodnie ze standardami dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) dla Beneficjentów II Osi  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty urząd.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-015/20 (tryb pozakonkursowy) dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny projekt pn.: „SYSTEM MONITOROWANIA UBEZPIECZEŃ OBOWIĄZKOWYCH SMUBOB”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 259 297,10

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że w ramach procedury odwoławczej od kryteriów formalnych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” do dalszej oceny merytorycznej został skierowany 1 projekt. W ramach II rundy wpłynęło 74 wniosków o dofinansowanie, z czego 27 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach VI rundy naboru o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wyniku procedury odwoławczej podpisano jeszcze jedną umowę o dofinansowanie. W związku z powyższym w ramach VI rundy ww. naboru zawarto:

Jedno Porozumienie o dofinansowanie:

  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0127/19-00 z Beneficjentem – Ministerstwem Obrony Narodowej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 68 277 323,84 PLN.

Oraz dwie Umowy o dofinansowanie:

  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0124/19-00 z Beneficjentem - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 14 426 812,48
  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0126/19-00 z Beneficjentem – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 51 391 979,03 PLN.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projekt pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (ZONE) ”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 30 985 923,56 zł

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.