Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z możliwością nawiązania kontaktu z CPPC za pomocą udostępnionych kanałów komunikacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej, „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach.

W przypadku gdy Pani/Pana kontakt dotyczy  spraw związanych z realizacją jednego z Programów Operacyjnych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach tego programu dostępną pod adresem: https://arch.cppc.gov.pl/polityka-prywatnosci.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku obsługi wniosku o udzielenie informacji publicznej jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej „CPPC”), mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Inspektor Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny Pani/Pana kontaktu z CPPC.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie:

  • wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – jeżeli kontakt dotyczy zadań publicznych realizowanych przez CPPC,
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu CPPC (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w pozostałych przypadkach.

Okres przechowania danych osobowych

Dane osobowe będą wykorzystywane do czasu załatwienia sprawy a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w CPPC.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w toku sprawy.

Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą

Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia Państwu odpowiedzi niezbędne jest jednak przekazanie przez Państwa danych kontaktowych (adres e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.