„Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa” – ZP/2/2018

Zamawiający informuje o ofertach złożonych w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.) na Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowanr

postępowania: ZP/2/2018


Zamawiający uściśla informację o terminie składania ofert  w postępowaniu
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)
na
Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

nr postępowania: ZP/2/2018

Termin składania ofert: do dnia 9 kwietnia 2018 r. do godziny 13:00
Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2018 r. godzina 13:15


Zamawiający informuje o zmianie w zakresie Części II ogłoszenia o zamówieniu
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)
na
Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

nr postępowania: ZP/2/2018

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert.
Termin składania ofert: do dnia 9 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2018 r. godz. 12:15


Zamawiający informuje o zmianie w zakresie Części I ogłoszenia o zamówieniu
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)
na
Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(zmiany zaznaczone kolorem czerwonym)

nr postępowania: ZP/2/2018

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert.
Termin składania ofert: do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 6 kwietnia 2018 r. godz. 12:15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.)
na
Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

nr postępowania: ZP/2/2018

Termin składania ofert: do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 4 kwietnia 2018 r. godz. 12:15

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa, biuro podawcze, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: „Świadczenie usług prawnych i szkoleniowych na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr  ZP/2/2018.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 12:23 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 15:23 Marcin Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 15:24 Marcin Kowalski Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 15:25 Marcin Kowalski Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 15:34 Marcin Kowalski Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 15:35 Marcin Kowalski Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 luty 2019 09:17 Aleksander Sienkiewicz Kliknij aby porównać zmiany.
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2019-02-11 14:34:52. wtorek, 12 luty 2019 09:17 Aleksander Sienkiewicz Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 luty 2019 09:18 Aleksander Sienkiewicz Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 luty 2019 09:20 Aleksander Sienkiewicz Kliknij aby porównać zmiany.
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.