Organizacja

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Poprzedniczkami Centrum Projektów Polska Cyfrowa była Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare i Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania.

W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza (SSG).

Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare była państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 7 marca 2007 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Od 27 grudnia 2011 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością WWPE.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dokumentami regulującymi status prawny CPPC jest statut Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dokumenty aktualne

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Centrum Polska Cyfrowa z dnia 4 września 2018 r. zmieniające regulamin organizacyjny Centrum Polska Cyfrowa

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Centrum Polska Cyfrowa z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające regulamin organizacyjny Centrum Polska Cyfrowa

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Centrum Polska Cyfrowa z dnia 15 października 2019 r. zmieniające regulamin organizacyjny Centrum Polska Cyfrowa

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Centrum Polska Cyfrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające regulamin organizacyjny Centrum Polska Cyfrowa

Zarządzenie nr 5 Ministra Cyfryzacji w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Dokumenty archiwalne

Zarządzenie nr 17 Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa266.56 KB10/09/20 

Zarządzenie nr 15 Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa243.06 KB10/09/2018, 14:57

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa791.58 KB

Wersja dla czytników Zarządzenia nr 7 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa553.63 KB

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa2.39 MB

Zarządzenie nr 7 MAiC sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zarządzenie nr 8 MAiC w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zarządzenie Nr 26 MAiC w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 11 lipiec 2018 12:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 wrzesień 2018 15:45 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 wrzesień 2018 14:09 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 wrzesień 2018 12:49 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. środa, 19 wrzesień 2018 13:25 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 wrzesień 2018 08:17 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 wrzesień 2018 13:49 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 11:49 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 15:15 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2018-09-24 09:49:28. czwartek, 27 wrzesień 2018 15:16 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 15:33 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:12 CPPC
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:13 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:14 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:14 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:20 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:20 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:22 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:22 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:22 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:32 Martyna Schläpfer Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:33 Martyna Schläpfer Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:34 Martyna Schläpfer Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:34 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:36 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:37 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:37 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:37 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 grudzień 2018 15:38 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2018-12-20 14:37:50. czwartek, 20 grudzień 2018 15:38 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 11:04 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 11:04 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 11:05 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2018-12-21 10:04:39. piątek, 21 grudzień 2018 11:06 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 15:04 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 luty 2019 09:17 Martyna Schläpfer Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 luty 2019 16:23 Agnieszka Popławska Kliknij aby porównać zmiany.
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2019-02-04 08:17:48. wtorek, 26 luty 2019 16:27 Agnieszka Popławska Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 luty 2019 16:28 Agnieszka Popławska Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. środa, 27 luty 2019 10:52 Agnieszka Popławska Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 maj 2020 11:47 Aleksander Sienkiewicz Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 maj 2020 14:08 Aleksander Sienkiewicz Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:12 Krystian Kałuża Kliknij aby porównać zmiany.
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.