„Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej” – ZP/1/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 144 000 EURO na „Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej” – ZP/1/2018

Termin składania ofert: do dnia 29.03.2018 roku do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert: 29.03.2018 r. godz. 11:15

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: „Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej” – ZP/1/2018

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 12:23 Super User
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.