Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie informatyki i teleinformatyki w kontrolach prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

„Zapraszamy do składania ofert na usługi o wartości poniżej 135 000 EURO na ,, Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie informatyki i teleinformatyki w kontrolach prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: ,, Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie informatyki i teleinformatyki w kontrolach prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/12/2017.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Zmiana terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 12 stycznia 2018 roku do godz.10.45 na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 11:00, w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 12:22 Super User
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.