„OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „Wdrożenie systemu DLP w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/9/2018.

Zapraszamy do składania ofert na  dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „Wdrożenie systemu DLP w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/9/2018.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: „Wdrożenie systemu DLP w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/9/2018, oraz „Nie otwierać przed dniem 22 sierpnia 2018r. godz. 11:15”.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2018 roku, o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.”

pdf

docx

docx

docx

docx

UWAGA: Informacja o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składnia ofert

pdf

pdf

docx

UWAGA: informacja o zmianie treści Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia z dnia 24 sierpnia 2018r.

W dniu 24 sierpnia 2018r. dokonano modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowana treść została zaznaczona pogrubioną czcionką i kolorem czerwony

  1. docx
  2. docx

W dniu 29 sierpnia 2018r. o godz. 11:15 dokonano czynności otwarcia ofert w postępowaniu na „wdrożenie systemu DLP w Centrum Projektów Polska Cyfrowa”. Poniżej informacja z otwarcia ofert.

Poniżej opublikowano uzupełnioną o dane teleadresowe wykonawcy informację z otwarcia ofert

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 sierpień 2018 13:48 administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 sierpień 2018 13:48 administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 wrzesień 2018 13:45 dodawacze
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 wrzesień 2018 13:48 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 11:42 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 wrzesień 2018 13:57 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 12:27 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 październik 2018 13:11 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 kwiecień 2019 14:26 Artur Grzesik
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.