OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi o wartości poniżej 144 000 EURO na „Zakup pakietów uczestnictwa pn. ”Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach związanych tematycznie z działaniami CPPC” nr ZP/4/2018.

Zapraszamy do składania ofert na  usługi o wartości poniżej 144 000 EURO na „Zakup pakietów uczestnictwa pn. ”Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach związanych tematycznie z działaniami CPPC” nr ZP/4/2018.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: „Zakup pakietów uczestnictwa pn. ”Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach związanych tematycznie z działaniami CPPC” nr ZP/4/2018, oraz „Nie otwierać przed dniem 20 lipca 2018r. godz. 11:15”.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2018 roku, o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

pdf

docx

docx

docx

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 sierpień 2018 13:46 administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 wrzesień 2018 15:52 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 wrzesień 2018 14:02 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 wrzesień 2018 12:44 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. środa, 19 wrzesień 2018 13:37 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 11:43 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 12:26 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 październik 2018 13:14 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 październik 2018 13:17 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.