Kontrole

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2020 r.


 • Najwyższa Izba Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. Termin: 03.01-13.03.2020 r.

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2019 r.


 • Najwyższa Izba Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. Termin: 15.01-27.03.2019 r.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Kontrola dokumentów kadrowych za 2017-2018 r. Termin: 19.02-06.03.2019 r.
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Kontrola w miejscu realizacji projektu POPC.04.03.00-00-0004/18 pn. Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2018 r. Termin: 27.02-08.03.2019 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin: 11.03.2019 – 15.02.2020 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin: 04.04.2019 – 15.02.2020 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin: 03.06.2019 – 15.02.2020 r.
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Kontrola systemowa w ramach POPC. Termin: 04.06-02.09.2019 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin: 19.06.2019 – 15.02.2020 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin: 29.08.2019 – 15.02.2020 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt operacji dotyczący projektów o wartości ujemnej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin: 04.09.2019 – 15.02.2020 r.

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2018 r.


 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 15.02.2018- 15.02.2019 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.03.00-00-0003/17 pn. Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2017 r. Termin: 21-30.03.2018 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 06.04- 15.06.2018 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola na miejscu realizacji projektu pomocy technicznej POPC.04.01.01.00-00-0021/17. Termin: 12-13.04.2018 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 18.05.2018 r.-15.02.2019 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola systemowa w ramach POPC. Termin: 29.05-31.08.2018 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 24.07.2018 r. – 15.02.2019 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 23.08.2018 r. - 15.02.2019 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola spełnienia kryteriów desygnacji. Termin od 25.09.2018 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w CPPC. Termin 13-14.12.2018 r.

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2017 r.


 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin:5-30.01.2017 r.
 • Najwyższa Izba Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. Termin: 30.01-14.03.2017 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Audyt regularności wydatków kwalifikowalnych na podstawie pkt 5.5 Aneksu nr 2 do Umowy ramowej zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej podpisana 20 grudnia 2007 r.).
 • Instytucja Audytująca: Audyt projektu KIK/51. Termin: 23.03-24.03.2017 r.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy: Kontrola dotycząca osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych w Polsce. Termin: 15-26.05.2017 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Termin: 25.04-30.06.2017 r.
 • Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa w ramach POPC. Termin: 06.06-15.09.2017 r.
 • Ministerstwo Rozwoju: Kontrola w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.03.00-00-0001/15 pn. Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w latach 2015-2016 w zakresie prawidłowości realizacji projektu. Termin: 20-30.06.2017 r.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Kontrola przetwarzania danych ekspertów. Termin: 26-07.07.2017 r.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 11 lipiec 2018 12:20 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 15:09 CPPC
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 15:12 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 16:03 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 grudzień 2018 16:04 CPPC Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 kwiecień 2020 15:38 Aleksander Sienkiewicz Kliknij aby porównać zmiany.
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.