„OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/11/2018.

Zapraszamy do składania ofert na  dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr postępowania ZP/11/2018.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: „Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr postępowania ZP/11/2018, oraz „Nie otwierać przed dniem 17 września 2018r. godz. 11:15”.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2018 roku, o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.”

pdf107.48 KB25/09/2018, 11:38

docx326.52 KB25/09/2018, 13:39

docx117.88 KB25/09/2018, 11:40

docx1.16 MB25/09/2018, 11:42

docx319.54 KB25/09/2018, 11:42

docx1.08 MB25/09/2018, 13:43

docx63.98 KB25/09/2018, 11:44

„W dniu 17 września 2018r. o godz. 11:15 dokonano czynności otwarcia ofert w postępowaniu na „świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa”. Poniżej informacja z otwarcia ofert.”

docx1.39 MB25/09/2018, 11:46

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 25 wrzesień 2018 13:36 dodawacze
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 wrzesień 2018 13:46 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 wrzesień 2018 13:48 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.