OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „Wdrożenie systemu DLP w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/8/2018.

Zapraszamy do składania ofert na  dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „Wdrożenie systemu DLP w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/8/2018.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: „Wdrożenie systemu DLP w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/8/2018, oraz „Nie otwierać przed dniem 16 lipca 2018r. godz. 11:15”.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2018 roku, o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

pdf

docx

docx

docx

docx

pdf

pdf

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 lipiec 2018 10:04 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 sierpień 2018 13:45 administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 wrzesień 2018 15:40 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. środa, 19 wrzesień 2018 09:51 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 wrzesień 2018 08:25 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 wrzesień 2018 10:36 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 wrzesień 2018 15:00 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 wrzesień 2018 11:53 dodawacze Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 wrzesień 2018 13:53 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 wrzesień 2018 12:25 Super User Kliknij aby porównać zmiany.
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.